Priser

Kørekortsattest 625 kr
Uarbejdsdygtighed 625 kr
Mulighedserklæring 500 kr
Fri attest 625 kr
Privat konsultation 500 kr
Privat telefonkonsultation/e-kons. 150 kr

Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæring og attester.
Spørg hos lægerne om disse priser.
Staten pålagde pr. 1. april 2005 moms på lægeerklæringer og lægeattester. Momsen er 25%.